Volunteer Opportunity

Chào bạn,

Đồng Hành Ước Mơ thường xuyên gửi ra các bản tin cơ hội tình nguyện tại nhóm cũng như các thông tin cập nhật về hoạt động giáo dục trẻ em. Nhóm rất vui nếu bạn mong muốn nhận những bản tin này.
  • Bản tin cơ hội tình nguyện thường được gửi ra khoảng 1 tháng/1 lần.
  • Bản tin giáo dục công bằng thường được gửi ra khoảng 1 quý/1 lần.
Website: http://www.donghanhuocmo,com/
* indicates required
( ) -
Email Marketing Powered by Mailchimp